Referencie 8

Osádzanie studničnej šachty v krásnom prostredí Látok. Prispôsobíme osadenie našej vŕtanej studne Vašim predstavám o umiestnení studne a nájdenia toho najsilnejšieho prameňa pre Vašu vŕtanú studňu.